648, đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tình Bình Phước.
02713 883 687
Tư vấn sản phẩm : 0933 805 300
Tư vấn dịch vụ : 0933 805 987
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 15:00 thứ 7
Chủ nhật: Nghỉ
Phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Thanh Liêu
Phó phòng kinh doanh
IMAGE
Nguyễn Chí Công
Trưởng nhóm ĐK-BN-SMRM
IMAGE
Ngô Quang Trưởng
Trưởng nhóm xe Tải nhẹ, tải trung, Ben nhẹ
IMAGE
Mai Quý Sang
Trưởng nhóm Tải nhẹ - Tải trung - Ben nhẹ
Phòng dịch vụ
IMAGE
Lê Đình Học
Trưởng phòng Dịch vụ phụ tùng
IMAGE
Nguyễn Tất Bình
Tư vấn dịch vụ
IMAGE
Trần Văn Lưu
PT Kinh doanh phụ tùng
IMAGE
Nguyễn Phú Quý
Phó Quản Đốc Máy gầm điện
IMAGE
Nguyễn Thanh Hùng
Phó Quản đốc đồng sơn